������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 2561 (��������������������� 2560-������������������ 2561)

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4