��������������������������������������������������������������������������� ������������������ ������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������� 2565 (15 ������������������ 2564)

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4