��������������������������������������������������������������������������� ������������������ ��������������������������������������� 3 ������ ��������������������������������������������������������� (2564-2566)

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4