สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทร.045-612600
เส้นทาง Google Map
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4