ที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกษ

ที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกษ
ตำบล เมืองเหนือ อำเภอ เมือง จังหวัด ศรีสะเกษ 33000 โทร. 045-612866
เส้นทาง Google Map
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4