สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ถนนวันลูกเสือ, ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ, 33000 33000
เส้นทาง Google Map
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4