เจ้าคุณปู่ไก่หันเมืองศรี

เจ้าคุณปู่ไก่หันเมืองศรี
เจ้าคุณปู่ไก่หันเมืองศรี ตำบล เมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000
เส้นทาง Google Map
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4