บึงบูรพ์รีสอร์ท

บึงบูรพ์รีสอร์ท
บึงบูรพ์รีสอร์ท บึงบูรพ์รีสอร์ท 143 ตำบล บึงบูรพ์ อำเภอ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ 33220 โทรศัพท์: 088 586 2124
เส้นทาง Google Map
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4