โรงแรมเกษสิริ

โรงแรมเกษสิริ
โรงแรมเกษสิริ ให้บริการด้านที่พักและให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายไว้ค่อยบริการลูกค้า ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง และยังมีบริการแท็กซี่ให้ค่อยบริการกับลูกค้า เบอร์โทรติดต่อ 0456140067
เส้นทาง Google Map
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4