โรงแรมพรถวิล(ไทยเสริมไทย)

โรงแรมพรถวิล(ไทยเสริมไทย)
โรงแรมพรถวิล(ไทยเสริมไทย) ซอย ศรีสะเกษ ตำบล เมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000 โทร.045613478
เส้นทาง Google Map
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4