บ้านสวนราชาวดี บีแอนด์บี

บ้านสวนราชาวดี บีแอนด์บี
บ้านสวนราชาวดี บีแอนด์บี 1407 16-20 ซอย อุบล 18 เมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000 โทร.0899255793
เส้นทาง Google Map
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4