พงษ์เพชร รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล

พงษ์เพชร รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล
พงษ์เพชร รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล หมู่ 8 บ้านหนองตะมะ ถนน อุบล สาย226 ตำบล โพธิ์ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ 33000
เส้นทาง Google Map
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4