ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวันเวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (10 เมษายน 2563)12818/4/2563 14:55:05144
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (31 มีนาคม 2563)9518/4/2563 15:03:38143
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (30 มีนาคม 2563)9718/4/2563 15:05:26142
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 (25 มีนาคม 2563)10418/4/2563 15:06:18141
มาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 20198718/4/2563 15:06:57140
มาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019
ประกาศเมื่อ : 18/4/2563 15:06:57 อ่านแล้ว : 87 ครั้ง
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครบุคคลสำหรับสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (6 มีนาคม 2563)16618/4/2563 15:33:20139
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (27 กุมภาพันธ์ 2563)9318/4/2563 15:58:32138
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4