ข้อมูลเผยแพร่

สรุปการประชุมประชาคมท้องถิ่น กลุ่มที่ 4 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 2 20 กันยายน 256448/6/2565 10:41:347796
สรุปการประชุมประชาคมท้องถิ่น กลุ่มที่ 3 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 2 (20 กันยายน 256438/6/2565 10:41:117795
สรุปการประชุมประชาคมท้องถิ่น กลุ่มที่ 2 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 2 (20 กันยายน 2564)28/6/2565 10:40:507794
สรุปการประชุมประชาคมท้องถิ่น กลุ่มที่ 1 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 2 (20 กันยายน 256428/6/2565 10:40:287793
สรุปการประชุมประชาคมท้องถิ่น กลุ่มที่ 4 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 2/2565 (29 มิถุนายน 2564) 28/6/2565 10:40:007792
สรุปการประชุมประชาคมท้องถิ่น กลุ่มที่ 3 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 2/2565 (29 มิถุนายน 2564) 28/6/2565 10:39:247791
สรุปการประชุมประชาคมท้องถิ่น กลุ่มที่ 2 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 2/2565 (29 มิถุนายน 2564) 28/6/2565 10:38:047790
สรุปการประชุมประชาคมท้องถิ่น กลุ่มที่ 1 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 2/2565 (29 มิถุนายน 2564) 48/6/2565 10:37:277789
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ขอความร่วมมือ ร่วมใจคัดแยกขยะก่อนทิ้ง13316/8/2564 14:51:211463
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น(เพิ่มเติม) (11 สิงหาคม 2563)1813/9/2563 10:29:18182
12
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4