ข่าวกิจกรรม

การประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 วันที่ 23 พฤศจิกายน 25641024/11/2564 11:25:242578
นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะเข้าเยี่ยมชมหอศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ724/11/2564 11:15:432577
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดการระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร กษาดูงานเรื่อง "การพัฒนาการจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร ในเมืองใหญ่และเมืองเล็ก" ณ จังหวัดศรีสะเกษ1322/11/2564 16:13:032576
เทศบาลฯอำนวยความสะดวกให้ประชาชน มาร่วมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564722/11/2564 15:07:222573
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เฉลิมฉลอง 239 ปีของจังหวัด1318/11/2564 10:33:432570
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ นำคณะผู้ช่วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารงาน และพนักงานเทศบาล ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ระบบปิด1118/11/2564 10:12:312569
ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง"1017/11/2564 10:33:282568
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ปลัดอำเภอเมืองศรีสะเกษ ออกมอบถุงยังชีพ ให้แก่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมห้วยสำราญ ชุมชนโนนทรายทอง ในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ812/11/2564 14:50:221568
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ลงพื้นที่เยี่ยมผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ชุมชนมารีหนองแคน125/11/2564 8:59:481566
รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (mou) เพื่อขับคลื่อนการดำเนินงานจังหวัดและอำเภอ To Be Number One105/11/2564 8:57:421565
12345678910
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4