img

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (1 พฤษภาคม 2563)1828/10/2563 20:18:02189
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(20 เมษายน 2563)2826/8/2563 16:30:04162
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงราวและอื่นๆ (โครงการประดับตกแต่งเมืองในวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(2 มกราคม 2563)5119/8/2563 21:30:43156
ประกาศผู้ชนะราคาการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8119/4/2563 13:39:32145
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4