ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การรับโอน(ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง (30 พฤษภาคม 2565)341/6/2565 9:19:306783
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ผลการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง (30 พฤษภาคม 2565)17630/5/2565 14:54:476779
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ11924/5/2565 15:48:516771
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (9 พฤษภาคม 2565)6010/5/2565 15:28:164759
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (5 พฤษภาคม 2565)1955/5/2565 10:51:534753
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครบุคคลสำหรับการสรรหาและเลือกสรรคบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (31 มีนาคม 2565)4061/4/2565 10:50:434724
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (2 มีนาคม 2565)1594/3/2565 9:20:444683
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ รับโอนย้าย ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ ข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (7 ตุลาคม 2564)2717/10/2564 9:42:201519
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ รับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (1-กันยายน-2564)2991/9/2564 15:43:081482
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ รับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำลงตำแหน่งที่ว่าง (16-4-2564)28722/6/2564 16:07:201407
12
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4