ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล(ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 ( พ.ศ.2566-2570)224/6/2565 14:35:337815
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การรับสมัครการแข่งขันกีฬาเปตอง "เทศบาลเมืองศรีสะเกษ" ประจำปีงบประมาณ 2565 4922/6/2565 10:01:547811
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง แจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2565721/6/2565 16:57:587807
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เปิดให้บริการอินเตอร์เน็ตไวไฟฟรี บริเวณ ตลาดโต้รุ่งศรีนครลำดวน 1016/6/2565 8:42:497799
ประชาสัมพันธ์การขอรับหญ้าแฝกเพื่อนำไปใช้ปลูกในพื้นที่ต่างๆฟรี โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2565138/6/2565 10:54:237797
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ระเบียบการรับสมัครการแข่งขันฟุตบอล "พระนางศรีคัพ ครั้งที่34" ประจำปีงบประมาณ 25653454/6/2565 8:45:566784
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง แจ้งผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการขอใช้และถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์หนองสุดตา และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์โนนสะแบง โนนหนองตู่ (25 พฤษภาคม 2565)3825/5/2565 15:23:016776
ประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 25642225/5/2565 11:09:266775
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ ที่สาธารณประโยชน์แปลง (โนนหนองบัวสาธารณประโยชน์) (25 พฤษภาคม 2565)2225/5/2565 10:33:286773
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (The Smart City Ambassadors 2 (SCA#2)3512/5/2565 10:32:314766
12345678910
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4