img

ข่าวสั้น

ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 25632019/8/2563 21:45:36159
เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 25641219/8/2563 21:44:03158
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4