ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การรับโอนข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่น และข้าราชการครูประเภทอื่นเพื่อโอน (ย้าย) มาดำรงตำแหน่งที่ว่างในตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล (29 มิถุนายน 2565) (30 พฤษภาคม 2565)
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 4/7/2565 8:40:59 - อ่านแล้ว 53 ครั้ง
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การรับโอนข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่น และข้าราชการครูประเภทอื่นเพื่อโอน (ย้าย) มาดำรงตำแหน่งที่ว่างในตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล (29 มิถุนายน 2565) 

ไฟล์แนบ :
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4