ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2565
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 30/6/2565 8:39:53 - อ่านแล้ว 20 ครั้ง
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2565
ไฟล์แนบ :
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4