เทศบาลเมืองศรีสะเกษได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment: ITA)
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 2/8/2565 10:46:01 - อ่านแล้ว 9 ครั้ง
เทศบาลเมืองศรีสะเกษได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คะแนนภาพรวมหน่วยงาน 95.96 คะแนน ระดับดีเยี่ยม AA

ไฟล์แนบ :
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4