ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การรับโอน(ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง (30 พฤษภาคม 2565)
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 1/6/2565 9:19:30 - อ่านแล้ว 34 ครั้ง
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การรับโอน(ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง (30 พฤษภาคม 2565)
ไฟล์แนบ :
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4