ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง แจ้งผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการขอใช้และถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์หนองสุดตา และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์โนนสะแบง โนนหนองตู่ (25 พฤษภาคม 2565)
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 25/5/2565 15:23:01 - อ่านแล้ว 37 ครั้ง
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง แจ้งผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการขอใช้และถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์หนองสุดตา และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์โนนสะแบง โนนหนองตู่ เพื่อใช้ประโยชน์ในโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (25 พฤษภาคม 2565)
ไฟล์แนบ :
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4