ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (The Smart City Ambassadors 2 (SCA#2)
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 12/5/2565 10:32:31 - อ่านแล้ว 12 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (The Smart City Ambassadors 2 (SCA#2)

เปิดรับหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ The Smart City Ambassadors 2 (SCA#2) สำหรับทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการพัฒนาพื้นที่เป็น Smart City
ห้ามพลาด ! สิทธิประโยชน์สุด Exclusive พร้อมโอกาสมากมาย เช่น
- มี Smart City Ambassador ประจำเมือง ช่วยคิด ช่วยทำ ช่วยขับเคลื่อน ตลอดระยะเวลาโครงการ 1 ปี
- ได้เข้าร่วม Boot Camp และกิจกรรมยกระดับพัฒนาทักษะการพัฒนาเมือง จากผู้เชี่ยวชาญและผู้นำเทคโนโลยีมากมาย
- Site Visit พื้นที่เมืองอัจฉริยะจริง
- ร่วมเป็นเครือข่ายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
.
คุณสมบัติของหน่วยงานที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ
- หน่วยงานรัฐและเอกชน เจ้าของพื้นที่ที่ต้องการพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ เช่น เทศบาล อบต สำนักงานจังหวัด นิติบุคคลที่ถือครองพื้นที่ ฯลฯ
- มีผู้นำเห็นความสำคัญและเข้าใจเรื่องการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
- มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลเรื่องการพัฒนาเมืองอัจฉริยะโดยเฉพาะ
- มีความพร้อมจะรับบุคลากรเข้าร่วมงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
- มีเจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมหลักสูตร The Fundamentals of Smart City ของ สศด. (สามารถเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/depa-csco)
.
สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน !
หน่วยงานที่สนใจกรอกแบบฟอร์มและส่งเอกสารการออนไลน์ได้ที่: https://forms.gle/GtpmcKDCWsVsp3Zp9
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัคร: https://bit.ly/เอกสารSmartCityAmbassador2
Clip ประมวลภาพกิจกรรม SCA1: bit.ly/SCA1_VDO
ข้อมูลเกณฑ์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ: https://www.depa.or.th/th/smart-city-plan
Update รายชื่อหน่วยงานได้เข้าร่วมโครงการทาง http://smartcitythailand.or.th
ไฟล์แนบ :
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4