ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง (9 พฤษภาคม 2565)
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 11/5/2565 16:05:09 - อ่านแล้ว 18 ครั้ง
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4