ประกาศงดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 5/1/2565 11:21:34 - อ่านแล้ว 22 ครั้ง
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในปัจจุบันมีแนวโน้มการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) หลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง คือ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสุรินทร์
เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  (COVID-๑๙)  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก เทศบาลเมือง    ศรีสะเกษ พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวมต่อการแพร่ระบาดของโรคเป็นสำคัญ จึงขอประกาศงดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

ไฟล์แนบ :
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4