img
ขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเทสบาลเมืองศรีสะเกษ
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 2/9/2563 17:07:48 - อ่านแล้ว 54 ครั้ง
ขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเทสบาลเมืองศรีสะเกษ ถึง สิ้นเดือน กันยายน
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4