เทศบาลเมืองศรีสะเกษเปิดศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ง่าย ครบ จบที่เดียว
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 17/8/2564 9:21:27 - อ่านแล้ว 104 ครั้ง


เทศบาลเมืองศรีสะเกษเปิดศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ง่าย ครบ จบที่เดียว

ศูนย์รวมงานบริการที่นำบริการต่าง ๆ ของเทศบาลมาไว้ ณ จุดเดียว เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและง่ายต่อการใช้งาน อีกทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริการรูปแบบใหม่ของเทศบาล 

โดยให้บริการออนไลน์ผ่านเว็บไซต์  https://local.egov.go.th/ssk/oss/

ได้แก่ ระบบคำร้องงานทะเบียนราษฎร, การขอรับบริการตัดแต่งต้นไม้, การให้เช่าเวลาโฆษณาผ่านป้ายประชาสัมพันธ์, การแจ้งซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ, การแจ้งดูดสิ่งปฏิกูล และการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ และอื่นๆอีกมายมาก ใช้บริการได้เแล้ววันนี้..ไฟล์แนบ :
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4