ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ขอเลื่อนการรับฟังความคิดเห็น โครงการก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฎิกูลภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 19/4/2564 10:49:47 - อ่านแล้ว 16 ครั้ง
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ขอเลื่อนการรับฟังความคิดเห็น โครงการก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฎิกูลภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ตามเอกสารแนบไฟล์มา ณ ที่นี้
ไฟล์แนบ :
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4