ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 7/4/2564 11:30:47 - อ่านแล้ว 10 ครั้ง
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2564
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4