ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อและรับข่าวสารจากผู้ตรวจการแผ่นดินโดยหลักเลี่ยงการสัมผัส
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 3/5/2564 15:05:21 - อ่านแล้ว 15 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อและรับข่าวสารจากผู้ตรวจการแผ่นดินโดยหลักเลี่ยงการสัมผัส
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4