ศรีสะเกษ ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการจัดงานปีใหม่ ๔ เผ่าไทย ศรีสะเกษ “
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 23/12/2563 14:53:13 - อ่านแล้ว 60 ครั้ง
ศรีสะเกษ ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับการจัดงานปีใหม่ ๔ เผ่าไทย ศรีสะเกษ “
วันที่ ๒๓ ธ.ค. ๖๓ ที่ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายวิชัย ตั้งคำเจริญ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดงานปีใหม่ ๔ เผ่าไทยศรีสะเกษ ที่มีกำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น
เนื่องจากปัจจุบันเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ประกอบกับในหลายพื้นที่ หลายจังหวัดมีการเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีจำนวนคนมาก ๆ ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ จะคลี่คลายลง จังหวัดศรีสะเกษ โดยคณะกรรมการจัดงาน ผู้ประกอบการจัดงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้หารือร่วมกันแล้ว มีความเห็นร่วมกันว่าเห็นควรเลื่อนการจัดงานปีใหม่ ๔ เผ่าไทยศรีสะเกษ ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์โรคโควิดจะคลี่คลายลง
โดยกิจกรรมจะมีเฉพาะการใส่บาตรวันขึ้นปีใหม่ ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ และจะยังมีการออกสลากรางวัลกาชาด ประจำปี ๒๕๖๔ เหมือนเดิมโดยจะออกสลากกาชาดในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ โดยจะหมุนสลากทางออนไลน์แทน จึงขอแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบการเลื่อนการจัดงานปีใหม่ ๔ เผ่าไทย ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์โรคโควิดจะคลี่คลายเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษและประชาชนจังหวัดใกล้เคียงที่จะเดินทางมาร่วมกิจกรรม ซึ่งงานปีใหม่ ๔ เผ่าไทยศรีสะเกษ จะจัดขึ้นอีกครั้งได้เมื่อไร ทางจังหวัดศรีสะเกษจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง จังหวัดศรีสะเกษจึงขออภัยพี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วนี่เกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้ด้วย
สุพิชัย. ส.ปชส.ศรีสะเกษ. / รายงาน
ไฟล์แนบ :
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4