ประกาศ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครนักเรียน/นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 5/3/2564 9:45:11 - อ่านแล้ว 742 ครั้ง
ประกาศ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครนักเรียน/นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 ดังนี้..

**มีอายุครบ 15 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป (เกิดก่่อน 17 มีนาคม 2549)**

**เป็นผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเท่านั้น**

**ครอบครัวมีฐานะยากจน** บิดามารดาไม่รับราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

รับสมัคร วันที่ 10-16 มีนาคม 2564 ตั้งแต่ เวลา 08.30 น.-16.30 น. 

สมัครได้ที่ ณ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ (ชั้น3)

ประกาศรายชื่อ วันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เว็ปไซด์เทศบาล Facebook เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4