img
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 4/2/2564 16:19:53 - อ่านแล้ว 54 ครั้ง
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4