img
คู่มือประชาชน ในการเลือกตั้งเทศบาล
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 15/1/2564 11:17:33 - อ่านแล้ว 42 ครั้ง
คู่มือประชาชน ในการเลือกตั้งเทศบาล https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20201106123008.pdf
ไฟล์แนบ :
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4