ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาล


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้่อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิดสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปพร้อมติดตั้งสำหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาลจำนวน 2 โรง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 3 ศูนย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 กันยายน 2564)
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
12345678910
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4