img

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาล


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนและเวชภัณฑ์ตามโครงการดำเนินงานสำหรับขับเคลื่อนโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรถพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างนควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2563 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(31 มีนาคม 2563)
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
1234
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4