ข้อมูลรายรับรายจ่ายประจำปี


1
2
3
4
5
6
7
8
9
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4