หมายเลขสำคัญ/ฉุกเฉิน

ชื่อสถานที่/หน่วยงานหมายเลขติดต่อ
สายด่วนเทศบาล1132
สำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ045-620-211-1
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4