บุคลากรผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล

ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล

img
นางสมพิศ สังข์สุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)
(098-1453239)
img
นายบุญส่ง ตระกาลจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 (รัชมังคลานุสรณ์)
(085-0176357)
img
นางชยุดา ไนยะกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 (เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา)
(เบอร์โทรศัพท์ )
img
นางเรวดี สีหะวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านโนนสำนักมิตรภาพที่ 121)
(092-2750895)
img
นายสรรค์ชัย คำอุดม
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 5 ชุมชนหนองยางหนองม่วง
( 083-1281199)
img
นางวราภรณ์ มโนรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 มิ่งเมือง
(085-7631583)
img
นางเอมฤดี ทองพันชั่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตะมะพันทาโนนกอง (ธนาคารกรุงเทพ 2)
(086-8783115)
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4