บุคลากรผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล

ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล

img
นายชัยชนะ ผลาพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1
( )
img
นายบุญส่ง ตระกาลจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2
( )
img
นางสาวณัฏฐนันท์ สีหะวงษ์
รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3
( )
img
นางเรวดี สีหะวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4
( )
img
นายสมพิศ สังข์สุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 5
( )
img
นายอดิศักดิ์ รุ่งโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6
( )
img
นางเอมฤดี ทองพันชั่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 7
( )
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4