บุคลากรผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล

ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล

img
นางสมพิศ สังข์สุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)
(098-1453239)
img
นายบุญส่ง ตระกาลจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 (รัชมังคลานุสรณ์)
(085-0176357)
img
นางสุดาวรรณ อุทัย
รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 (เฉลิมพระเกียรติฯ72พรรษา)
(รอการอัพเดท)
img
นางเรวดี สีหะวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 (โนนสำนัก-มิตรภาพ121)
(092-2750895)
img
นางอารญา ระดมเล็ก
รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 5 (หนองยาง-หนองม่วง)
(088-5904007)
img
นางวราภรณ์ มโนรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6 (มิ่งเมือง)
(085-7631583)
img
นางเอมฤดี ทองพันชั่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 7 (หนองตะมะ-พันทาโนนกอง)
(086-8783115)
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4