img

บุคลากรผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล

ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล

img
นางสมพิศ สังสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 วัดเจียงอี
img
นายบุญส่ง ตระกาลจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2
img
นางสาวณัฏฐนันท์ สีหะวงษ์
รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3
img
นางเรวดี สีหะวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4
img
นายอารญา ระดมเล็ก
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 5
img
นางวราภรณ์ มโนรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 6
img
นางเอมฤดี ทองพันชั่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 7
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4