บุคลากรสมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

img
นางลลิตา นวเลิศปรีชา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
( )
img
นายกัน สินสิริ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
( )
img
นายธนิต เลิศพันธุ์พรหม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
( )
img
นายนนทวัชร์ เกษชุมพล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
( )
img
นายวันดี แซ่จึง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
( )
img
นายอุดม แก้วคะตา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
( )
img
นางชนิตา พีรบวรเดช
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
( )
img
นายกิตติศักดิ์ วรรณภาสนี
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
( )
img
นายสมโภชน์ ธุวธาธางกูร
ประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
( )
img
นายสมัย บำรุงกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
( )
img
นายสฤษฏ์ นาควารินทร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
( )
img
นายสุรศักดิ์ เตรียมพิทักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
( )
img
นายศิริภพ บุญลพ
รองประธานสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
( )
img
นายบุญทัน เที่ยงธรรม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
( )
img
นายสันติชัย ชาลากูลพฤติ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
( )
img
ว่าที่ ร.ท.เกียรติศักดิ์ จรรยาสุทธิวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
( )
img
นายนิโรจน์ ธรรมรส
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
( )
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4