บุคลากรงานตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน

img
นางโสมาวดี โสมศรีแพง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
img
นางพิชญากร โลปัตถา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4