บุคลากรคณะผู้บริหาร

นายกเทศมนตรี

img
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ
นายกเทศมนตรี
(081-8770303)

รองนายกเทศมนตรี

img
นายนพดล จันทร์พวง
รองนายกเทศมนตรี
(0849628221)
img
นายมาโนช มหาสุวีระชัย
รองนายกเทศมนตรี
(0818766322)
img
นายชัยชนะ ผลาพงศ์
รองนายกเทศมนตรี
(0818762477)

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

img
นายคมสัน เพิ่มบุญ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
(0818774648)
img
นายประพันธ์ ดอกไม้
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
(รออัพเดท)

เลขานุการนายกเทศมนตรี

img
นางสาววาดน้ำ จันทร์พวง
เลขานุการนายกเทศมนตรี
(0875070924)
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4