ข่าวสั้น : "เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส" วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น.

ข้อมูลอื่นๆ

ดูทั้งหมด
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4