ข่าวสั้น : เทศบาลเมืองศรีสะเกษ มีนโยบายภายใต้แนวความคิด “ลอยกระทงปลอดเหล้า ปลอดภัย ปลอดบุหรี่ บุญจะส่งให้เราสุขใจ“โครงการปลูกป่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล-ปลูกพะยุงคืนป่า-ปลูกยางนาคืนถิ่น ปีพุทธศักราช 2562มูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษธรรมสถาน ขอเชิญร่วมถือศีลกินเจ ระหว่างวันที่ 28 ก.ย ถึงวันที่ 8 ต.ค. 2562ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 กับทางเทศบาลเมืองศรีสะเกษ

ข้อมูลอื่นๆ

ดูทั้งหมด
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4