ข่าวสั้น :

นายกเทศมนตรี

IMG
นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ 081-8770303
นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ

ข้อมูลอื่นๆ

ดูทั้งหมด
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4