กิจกรรมเทศบาล

imgประชุม หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 22 มิถุนายน 2565
imgกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสะเกษ ออกตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากเด็กนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา และโรงเรียนรวมสินวิทยา 21 มิถุนายน 2565
imgงานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “พระนางศรี คัพ” ครั้งที่ 34 ประจำปี 2565 (21 มิถุนายน 2565)
imgเปิดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น เสริมทักษะสร้างอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามโครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (21 มิถุนายน 2565)
imgเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ใช้บริการอินเตอร์เน็ต Free Wifi ที่บริเวณตลาดโต้รุ่งศรีนครลำดวน (20 มิถุนายน 2565)
imgพิธีลงนาม MOU การดำเนินงานเครือข่ายเด็กไทยฟันดี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน "เครือข่ายเด็กไทยเมืองศรี ฟันดี ยิ้มสวย" ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ (20 มิถุนายน 2565)
imgรองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษารอบด้าน ตามโครงการพัฒนาระบบการแก้ไขท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 18 มิถุนายน 2565
imgรองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษารอบด้าน ตามโครงการพัฒนาระบบการแก้ไขท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น 17 มิถุนายน 256
imgรองนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีและนันทนาการผู้สูงอายุ ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุศูนย์บริการทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (17 มิถุนายน 2565)
imgกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิค ในทุกวันพุธ เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานจอดรถ สำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ (15 มิถุนายน 2565)
imgเปิดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการรับรองแผนชุมชนและสรุปผล ตามโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน (15 มิถุนายน 2565)
imgพิธีทำบุญใส่บาตร โครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (14 มิถุนายน 2565)
imgพร้อมใจกันปลูกต้นไม้ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยนำ้คำ) เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน
imgรองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหารงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ลงพื้นที่ออกเยี่ยมเด็กแรกเกิดและมารดาหลังคลอด
imgพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
imgพิธีทำบุญใส่บาตร โครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (31 พฤษภาคม 2565)
imgการประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 วันที่ 30 พฤษภาคม 2565
123
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4