img

กิจกรรมเทศบาล

imgมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบในการกักตัวเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
imgมอบหน้ากากอนามัยให้กับประธานชุมชนและ อสม. จำนวน 7 ชุมชน
imgมอบหน้ากากอนามัยให้กับผู้ขับขี่รถแท๊กซี่ รถมอเตอร์ไชด์รับจ้าง ณ บริเวณสถานีขนส่ง
imgทีมจิตอาสาทำหน้ากากอนามัยเพื่อประชาชนจนถึงวันนี้สามารถผลิตหน้ากากอนามัยได้จำนวน 33,266 ชิ้น
imgมอบหน้ากากอนามัยให้กับประธานชุมชน จำนวน ๒ ชุมชน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชน เทศบาลฯ มีความห่วงใย ใสใจดูแล
imgอสม. ลงพื้นที่พบปะประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งนำหน้ากากอนามัยไปแจกและให้คำแนะนำวิธีการป้องกันโรค COVID-19
imgเจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง ฯ เช็ดน้ำยาฆ่าเชื้อโรคประจำวัน ตามที่นั่งพักผู้โดยสาร จุดสัมผัสที่เสี่ยง เพื่อป้องกันและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนที่มาใช้บริการสถานีขนส่ง ฯ
imgทำความสะอาด บริเวณหน้าตึก ฉุกเฉิน และหน้าโรงพยาบาล
imgมอบหน้ากากอนามัยให้กับประธานชุมชน จำนวน ๑๑ ชุมชน เพื่อนำไปแจกให้กับประชาชนในพื้นที่ จากความร่วมมือ ร่วมใจ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานเทศบาล พนักงานครู และผู้มีจิตอาสา ร่วมกันผลิตหน้ากาก
imgผลิตหน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่อง โดยในขณะนี้จำนวน 20,266 ชิ้น และนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนแล้ว ส่วนหนึ่งเทศบาลยังคงเร่งผลิตหน้ากากอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
imgฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและทำความสะอาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ตลาดสดเทศบาล
imgเทศบาลเมืองร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษตรวจคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทาง พร้อมเก็บข้อมูลผู้เดินทางจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกลับมายังภูมิลำเนา
imgเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ออกมอบหน้ากากอนามัย ณ บริเวณตลาดสดเทศบาล เพื่อใช้ในการป้องกันเชื้อไวรัส covid19 โดยการนำของ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
imgเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จัดทำความสะอาด ป้องกันโรค COVID-19
imgเตรียมความพร้อมในด้านสถานที่เพื่อรองรับการเฝ้าระวัง covid-19
imgสัมภาษณ์ นักเรียน นักศึกษา เพื่อคัดเลือกจ้างตามโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงาน ในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563
imgตรวจคัดกรองผู้โดยสาร ที่เดินทางพร้อมเก็บข้อมูลผู้เดินทางจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกลับมายังภูมิลำเนา ในช่วงเช้าวันนี้มีผู้โดยสารเดินทางกลับมายังพื้นที่ทุกคน
123
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4