กิจกรรมเทศบาล

imgพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2564 (วันที่ 6 เมษายน 2564)
imgการประชุมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน ตาม นโยบายผู้บริหารเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
imgเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
imgผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
imgผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
imgประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
imgผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
imgผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
imgผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เขต 3
imgศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการตรวจสุขภาพประจำปี ที่เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
imgประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานสมโภชศาลหลักเมือง ประจำปี 2564
imgรับการตรวจประเมินขั้นต้นจากคณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
imgกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
imgกิจกรรม "ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง" ตามโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ (วันที่ 23 มีนาคม 2564)
imgพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster: PCC)
imgพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนการจัดงานเทศกาลดอกลำดวนบานสืบสานประเพณีสี่เผ่าไทยประจำปี 2564
imgจดหมายข่าว เรื่อง ยกเลิกการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564
123
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4