img

กิจกรรมเทศบาล

imgกิจกรรม ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง
imgนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ให้สัมภาษณ์ กับ นางรัตนา กิติกร ผู้จัดการโครงการมูลนิธิสยามกัมมาจล
imgการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือนกันยายน 2563
imgกิจกรรม "ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง"
imgเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เปิดบริการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ 29-30 สิงหาคมนี้
imgเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ขออภัยในความไม่สะดวก
imgนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันวอลเลย์บอล "ซีเล็ค" ประชาชน ก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี2563
imgดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ กล่าวให้โอวาท และมอบใบประกาศเกียรติคุณ กับพนักงานจ้าง
imgพิธีเปิดกิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการตาใสใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563
imgมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบในการกักตัวเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
imgมอบหน้ากากอนามัยให้กับประธานชุมชนและ อสม. จำนวน 7 ชุมชน
imgมอบหน้ากากอนามัยให้กับผู้ขับขี่รถแท๊กซี่ รถมอเตอร์ไชด์รับจ้าง ณ บริเวณสถานีขนส่ง
imgทีมจิตอาสาทำหน้ากากอนามัยเพื่อประชาชนจนถึงวันนี้สามารถผลิตหน้ากากอนามัยได้จำนวน 33,266 ชิ้น
imgมอบหน้ากากอนามัยให้กับประธานชุมชน จำนวน ๒ ชุมชน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชน เทศบาลฯ มีความห่วงใย ใสใจดูแล
imgอสม. ลงพื้นที่พบปะประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งนำหน้ากากอนามัยไปแจกและให้คำแนะนำวิธีการป้องกันโรค COVID-19
imgเจ้าหน้าที่สถานีขนส่ง ฯ เช็ดน้ำยาฆ่าเชื้อโรคประจำวัน ตามที่นั่งพักผู้โดยสาร จุดสัมผัสที่เสี่ยง เพื่อป้องกันและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนที่มาใช้บริการสถานีขนส่ง ฯ
imgทำความสะอาด บริเวณหน้าตึก ฉุกเฉิน และหน้าโรงพยาบาล
123
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4