ประชุม หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ 22 มิถุนายน 2565
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 22/6/2565 11:35:17 - อ่านแล้ว 7 ครั้ง
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานประชุม หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ทั้งนี้เพื่อเป็นการรายงานและติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายในด้านต่างๆ ของทุกสำนัก/กอง รวมทั้งเป็นการมอบนโยบายการทำงานเพื่อพัฒนาเมืองศรีสะเกษ ให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน และท้องถิ่น
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4