กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสะเกษ ออกตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากเด็กนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา และโรงเรียนรวมสินวิทยา 21 มิถุนายน 2565
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 22/6/2565 11:31:17 - อ่านแล้ว 5 ครั้ง
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานทันตสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสะเกษ ออกตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากเด็กนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา และโรงเรียนรวมสินวิทยา
     ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติ และการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดี ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่จะสนับสนุน ให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจต่อไป และยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรักษาสุขภาพปากและฟันของตนเองจนเกิดเป็นนิสัยในอนาคต
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4