เปิดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น เสริมทักษะสร้างอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามโครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (21 มิถุนายน 2565)
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 21/6/2565 17:11:30 - อ่านแล้ว 5 ครั้ง
ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพระยะสั้น เสริมทักษะสร้างอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามโครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์บริการทางสังคมชมรมผู้สูงอายุวัดศรีมิ่งเมือง ชุมชนท่าเรือ เพื่อนำไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า  ส่งเสริมสร้างอาชีพ เพิ่มโอกาสของผู้มีรายได้น้อย ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ด้วยการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นได้ 
     ได้รับเกียรติจากคุณพูนสิน สุวรรณพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอาชีพดังกล่าว
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4