"ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง" ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (เกาะห้วยน้ำคำ) (2 สิงหาคม 2565)
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 2/8/2565 10:50:45 - อ่านแล้ว 18 ครั้ง

     นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า และประชาชนชาวศรีสะเกษ ร่วมพิธีทำบุญใส่บาตร โครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง"  ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ)
     ทั้งนี้ ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ มอบหมายให้นางจุฑารัตน์ หอมหวล ผู้อำนวยการสำนักคลัง พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลในสังกัด ร่วมกิจกรรมดังกล่าว
     โดยนางสุพรรนี พวงนิธิพันธ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้รับการคัดเลือกแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองสวยงาม ประจำวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 ในครั้งนี้
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4