พิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพงานประดิษฐ์ดอกไม้สดและงานใบตอง แก่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการในชุมชน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้ดูแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (26 กรกฏาคม 2565)
ประกาศโดย : Administrator - เมื่อวันที่ 26/7/2565 14:12:31 - อ่านแล้ว 25 ครั้ง
 ดร.ฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพงานประดิษฐ์ดอกไม้สดและงานใบตอง แก่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการในชุมชน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้ดูแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุชุมชนหนองตะมะ  
     ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายพงศ์ศักดิ์ โพธิธร เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
987/39 ถ.ขุขันธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-620211-4